Home
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สรุปข่าวทั้งหมด

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

136574
เข้าชมวันนี้เข้าชมวันนี้6
เข้าชมเมื่อวานเข้าชมเมื่อวาน7
รวมสัปดาห์นี้รวมสัปดาห์นี้54
รวมเดือนนี้รวมเดือนนี้131
รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น136574
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๒

 

พิมพ์ ชื่อ นามสกุล แล้วกดถวายพระพร ชื่อท่านก็จะปรากฎขึ้นมาใต้พระบรมฉายาลักษณ์ลองทำดูhttp://democrat.or.th/sirindhorn58/sirindhorn58.php ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระเทพฯออนไลน์

 

เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค.๕๘ เวลา ๐๘๓๐ พ.อ.ชีวธันย์ ปิยะศาสตร์ธนา ผบ.นพค.๔๒ สนภ.๔ นทพ. กรุณาสั่งการให้ตรวจ และปรนนิบัติบำรุงอาวุธประจำกายของกำลังพลทุกนายของหน่วย เพื่อให้พร้อมใช้งาน โดยให้ ร.ท.สุนัน รักษาวงษ์ นกบ.นพค.๔๒ สนภ.๔ นทพ.เป็นหัวหน้าชุดในการตรวจดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...
 

เมื่อวันที่ ๖ พ.ค.๕๘ เวลา ๑๖๐๐ พ.ท.อรรถพร บุญสวัสดิ์ นกพ.นพค.๔๒ สนภ.๔ นทพ.
เป็นผู้แทน ผบ.นพค.๔๒ สนภ.๔ นทพ.ร่วมปิดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑๖ ระหว่างวันที่ ๒๑ เม.ย. – ๖ พ.ค.๕๘ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้มีความเป็นระเบียบวินัย รู้จักคำว่า รู้แพ้ รู้ชนะ
รู้อภัย อันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมของชุมชน ณ สนามฟุตบอล
อบต.บาโร๊ะ โดยมีนายชัยชนะ กฤตยานาถ นายอำเภอยะหา จังหวัดยะลา ให้เกียรติเป็นประธานการปิด
มีผู้สนใจเข้าร่วมชมเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...
 

เมื่อวันที่ ๗ พ.ค.๕๘ เวลา ๑๐๐๐ พ.อ.ชีวธันย์ ปิยะศาสตร์ธนา ผบ.นพค.๔๒ สนภ.๔ นทพ.ร่วมเปิดโครงการสายใยรักผู้สูงอายุ ตำบลกาบัง ครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบ้านยือนัง หมู่ ๔ ต.กาบัง
อ.กาบัง จ.ยะลา เพื่อสร้างสายใยรักระหว่างผู้สูงอายุกับประชาชนในพื้นที่ และพบปะสนทนาสร้างขวัญกำลังใจระหว่างผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา หัวหน้าส่วนราชการ โดยมีนายอุดร น้อยทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ให้เกียรติเป็นประธานการเปิด มีข้าราชการ หน่วยทหารพื้นที่ และประชาชนเข้าร่วมประมาณ ๘๐๐ คน ผู้สูงอายุหญิงมีอายุมากที่สุดคือ  ๙๖ ปี ผู้สูงอายุชายมีอายุมากที่สุดคือ  ๙๔ ปี

อ่านเพิ่มเติม...
 

เมื่อวันที่ ๑ พ.ค.๕๘ เวลา ๑๕๐๐ พ.อ.ชีวธันย์ ปิยะศาสตร์ธนา ผบ.นพค.๔๒ สนภ.๔ นทพ.พร้อมกำลังพล ร่วมทำพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันราชาภิเษก “ร่วมปล่อยพันธุ์
สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” โดยมี นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ ปลัดจังหวัดยะลา ผู้แทน ผวจ.ยะลา เป็นประธานในพิธีฯ ปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ ตัว มีประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»

หน้า 1 จาก 76
ป้ายโฆษณา