Home
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สรุปข่าวทั้งหมด

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

137437
เข้าชมวันนี้เข้าชมวันนี้4
เข้าชมเมื่อวานเข้าชมเมื่อวาน24
รวมสัปดาห์นี้รวมสัปดาห์นี้35
รวมเดือนนี้รวมเดือนนี้28
รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น137437
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๒

 

พิมพ์ ชื่อ นามสกุล แล้วกดถวายพระพร ชื่อท่านก็จะปรากฎขึ้นมาใต้พระบรมฉายาลักษณ์ลองทำดูhttp://democrat.or.th/sirindhorn58/sirindhorn58.php ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระเทพฯออนไลน์

 

เมื่อ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ , ๑๙๐๐
กองบัญชาการกองทัพไทย(หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๒ ร่วม กับ อำเภอยะหา , เทศบาลตำบลยะหา , หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๔๗ และ สถานีตำรวจภูธรอำเภอยะหา จัดกิจกรรม "ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง " ของ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ณ บริเวณ เทศบาลตำบลยะหา อำเภอยะหา โดย มี นายชัยชนะ กฤตยานาถ นายอำเภอยะหา เป็นประธาน
ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีพี่น้อง ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมลอยกระทงเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...
 

เมื่อวันที่ ๗ พ.ค.๕๘ เวลา ๑๐๐๐ พ.อ.ชีวธันย์ ปิยะศาสตร์ธนา ผบ.นพค.๔๒ สนภ.๔ นทพ.ร่วมเปิดโครงการสายใยรักผู้สูงอายุ ตำบลกาบัง ครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบ้านยือนัง หมู่ ๔ ต.กาบัง
อ.กาบัง จ.ยะลา เพื่อสร้างสายใยรักระหว่างผู้สูงอายุกับประชาชนในพื้นที่ และพบปะสนทนาสร้างขวัญกำลังใจระหว่างผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา หัวหน้าส่วนราชการ โดยมีนายอุดร น้อยทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ให้เกียรติเป็นประธานการเปิด มีข้าราชการ หน่วยทหารพื้นที่ และประชาชนเข้าร่วมประมาณ ๘๐๐ คน ผู้สูงอายุหญิงมีอายุมากที่สุดคือ  ๙๖ ปี ผู้สูงอายุชายมีอายุมากที่สุดคือ  ๙๔ ปี

อ่านเพิ่มเติม...
 

เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค.๕๘ เวลา ๐๘๓๐ พ.อ.ชีวธันย์ ปิยะศาสตร์ธนา ผบ.นพค.๔๒ สนภ.๔ นทพ. กรุณาสั่งการให้ตรวจ และปรนนิบัติบำรุงอาวุธประจำกายของกำลังพลทุกนายของหน่วย เพื่อให้พร้อมใช้งาน โดยให้ ร.ท.สุนัน รักษาวงษ์ นกบ.นพค.๔๒ สนภ.๔ นทพ.เป็นหัวหน้าชุดในการตรวจดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...
 

เมื่อวันที่ ๖ พ.ค.๕๘ เวลา ๑๖๐๐ พ.ท.อรรถพร บุญสวัสดิ์ นกพ.นพค.๔๒ สนภ.๔ นทพ.
เป็นผู้แทน ผบ.นพค.๔๒ สนภ.๔ นทพ.ร่วมปิดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑๖ ระหว่างวันที่ ๒๑ เม.ย. – ๖ พ.ค.๕๘ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้มีความเป็นระเบียบวินัย รู้จักคำว่า รู้แพ้ รู้ชนะ
รู้อภัย อันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมของชุมชน ณ สนามฟุตบอล
อบต.บาโร๊ะ โดยมีนายชัยชนะ กฤตยานาถ นายอำเภอยะหา จังหวัดยะลา ให้เกียรติเป็นประธานการปิด
มีผู้สนใจเข้าร่วมชมเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»

หน้า 1 จาก 76
ป้ายโฆษณา